Inwestorzy decydujący o branży

Budownictwo oparte jest o inwestycje. Im więcej inwestycji tym lepiej dla budownictwa danego kraju. Wzmożone zainteresowanie inwestorów odbija się na całej branży. Tworzą się wtedy nowe miejsca pracy, zmieniają się ceny produktów i koszty usług. Branża rozwija się dynamiczniej tworząc nowe obiekty, które następnie będą wykorzystywane do rozwoju innej branży. Inwestor to osoba, która musi pokryć koszty całego przedsięwzięcia, dlatego to ona decyduje o każdym aspekcie związanym z nowym budynkiem. Będzie to zarówno dotyczyło wyboru działki jak i zatrudnieniu ekip wykonujących projekt. Inwestor zawsze ma ostatnie słowo. Reszta może mu tylko doradzać i wskazywać argumenty za odpowiednimi tezami. Inwestorem może być każdy zarówno osoba fizyczna, firma jak i państwo. Ten ostatni podmiot musi wykonywać projekty związane z infrastrukturą publiczną i pod tym katem również jest inwestorem, choć opłaca wszystko pieniędzmi z podatków. W branży budowniczej liczy się zainteresowanie inwestorów w różnych dziedzinach, ponieważ tworzą się wtedy nowe fabryki, siedziby czy punkty dystrybucji. To wszystko wymaga zatrudnienia przedstawicieli budownictwa.