Inwestorzy decydujący o branży

Budownictwo oparte jest o inwestycje. Im więcej inwestycji tym lepiej dla budownictwa danego kraju. Wzmożone zainteresowanie inwestorów odbija się na całej branży. Tworzą się wtedy nowe miejsca pracy, zmieniają się ceny produktów i koszty usług. Branża rozwija się dynamiczniej tworząc nowe obiekty, Auto szkoła Łódź które następnie będą wykorzystywane do rozwoju innej branży. Inwestor to osoba, która musi pokryć koszty całego przedsięwzięcia, dlatego to ona decyduje o każdym aspekcie związanym z nowym budynkiem. Będzie to zarówno dotyczyło wyboru działki jak i zatrudnieniu ekip wykonujących projekt. Inwestor zawsze ma ostatnie słowo. Reszta może mu tylko doradzać i wskazywać argumenty za odpowiednimi tezami. Inwestorem może być każdy zarówno osoba fizyczna, firma jak i państwo. Ten ostatni podmiot musi wykonywać projekty związane z infrastrukturą publiczną i pod tym katem również jest inwestorem, choć opłaca wszystko pieniędzmi z podatków. W branży budowniczej liczy się zainteresowanie inwestorów w różnych dziedzinach, ponieważ tworzą się wtedy nowe fabryki, siedziby czy punkty dystrybucji. To wszystko wymaga zatrudnienia przedstawicieli budownictwa.