Innowacyjne rozwiązania grzewcze wykorzystujące energię geotermalną w budownictwie mieszkaniowym

1. Co to jest energia geotermalna? Definicja i źródła energii geotermalnej Energia geotermalna to ciepło zgromadzone w wnętrzu Ziemi, które można wykorzystać do celów grzewczych. Główne źródła tej energii to gorące źródła, wulkany i głębokie warstwy skorupy ziemskiej. Proces pozyskiwania energii geotermalnej Pozyskiwanie energii geotermalnej odbywa się poprzez wykorzystanie ciepłej wody lub pary wodnej, która …