Unia Europejska kontroluje budownictwo

W Unii Europejskiej bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego i wprowadzaniu rozwiązań, które mają z zadanie zmniejszyć negatywne oddziaływanie na otoczenie. Dlatego od 2001 roku wprowadza się przepisy związane z tzw. zrównoważonym budownictwem. Model ten http://windmar.com.pl opiera się na trzech aspektach jakimi są społeczeństwo, środowisko i ekonomia. Budownictwo musi się opierać o pozytywne wyniki z ramach tych trzech aspektów. Zatem powstałe obiekty muszą być adekwatne z punktu widzenia tych wartości. Dla społeczeństwa bada się potrzebę stawiania danego obiektu. Unikamy w ten sposób tworzenia obiektów, które nie będą spełniały swojej roli i z biegiem czasu okażą się niepotrzebna inwestycją. Z punktu widzenia środowiska wprowadza się rozwiązania sprzyjające mu, takie jak domy pasywne, wykorzystywanie mniejszej ilości materiałów itp. Z kolei od strony ekonomicznej bada się jak inwestycje w budownictwie wpływają na PKB danego kraju. Tworzy się wtedy inwestycje w miejscach gdzie będzie to miało najlepszy wpływ na kondycje mieszkającej tam społeczności.